KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Dunai Repülőgépgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság "végelszámolás alatt" (Cg. 13-10-040123, székhelye: H-2316 Tököl, 0323/24. hrsz.) végelszámolója - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - értesíti részvényeseit, hogy a társaság végelszámolását lezáró közgyűlését 2016. november 30-án (szerdán) 10:00 órára hívja össze a társaság székhelyén lévő igazgatói tanácsterembe. A regisztráció a közgyűlést megelőzően, annak helyszínén 09:00 órától kezdődik.

 

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek és meghatalmazottaik közvetlen személyes jelenlétével kerül sor a közgyűlés megtartására. A közgyűlésen a szavazati jog gyakorlásának feltétele az, hogy a részvényesek a társaság székhelyén (titkárságán) részvényeiket 2016. november 25-én (péntek) 11:00 óráig letétbe helyezzék.

 

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés a fenti helyen és változatlan napirenddel 2016. december 7-én (szerdán) 10:00 órára összehívottnak tekintendő. E megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes és megtartható a részvényesekenek kiküldött meghívóban szereplő napirenddel.

 

Tököl, 2016. noveember hó 11. napján

 

Dunai Repülőgépgyár Magyarország Kft.
végelszámoló képviseletében:

Szűcs Csaba
végelszámoló

 

 

Akiket ajánlunk:

www.stevenstudio.hu
weblapfejlesztés